Artiklar

2 år sedan

Validering kommer nu för skogsmaskinförare

Validering hos Svensk skogsvalidering är resultatet av efterfrågan hos arbetsgivarsidan. En standardiserad bedömning av vad en skogsmaskinförare behöver kunna stärker arbetsgivare och deras anställdas kompetens. Valideringssystemet är framtagen och utformad från alla delar av branschen – skola, näringsliv och fack. Holmen är först ut att validera sina förare för att kartlägga och säkra kompetensen. Att…

2 år sedan

Vilken kompetens krävs för att arbeta som skogsmaskinsförare?

Projektet Svensk Skogsvalidering syftar till att bedöma och intyga en medarbetares kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetensen inom ett yrke eller yrkesområde. Med SSV får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningssamordnare klara besked kring vilken kompetens som krävs för att kunna jobba som skogsmaskinsförare. SSV är inriktat mot skogsmaskinsförare, skördare och…

2 år sedan

Svensk Skogsvalidering tydliggör kompetens

Vilken kompetens krävs för att arbeta som skogsmaskinsförare? Projektet Svensk Skogsvalidering syftar till att bedöma och intyga en medarbetares kompetens i förhållande till vilka krav som ställs på kompetensen inom ett yrke. Vericate leder projektet där Gröna arbetsgivare, naturbruksskolor, simulatortillverkare och GS-facket medverkar. Med Svensk skogsvalidering (SSV) får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningssamordnare klara besked…

2 år sedan

Validering – verktygets utformning

Valideringssystemet Valideringssystemet Svensk skogsvalidering består av en rad kompetensområden som är kvalificerande och betydelsefulla för arbetet i skogen som skogsmaskinförare. SSV omfattar idag tre olika befattningar. Skogsmaskinförare för föryngringsavverkning, gallring och skotning. Vill ett företag arbeta med att långsiktigt kompetensutveckla medarbetare ger SSV snabbt och effektivt ett träffsäkert underlag och underlättar arbetet med att planera…