Meny Stäng
7 månader sedan

Validering ger en tydligare bild av kunskapsnivån

Även du som känner dina medarbetare väl kan ha stor nytta av validering. Det är ett fantastiskt bra verktyg för att få en ännu tydligare bild av kunskapsnivån och för att jobba strukturerat med uppföljning, anser Emil Svensson, utvecklingsansvarig för egna lag och ansvarig för Stora Ensos traineeprogram. 

Hej Emil! Hur har validering hjälpt dig i ditt arbete med kompetensutveckling?

– Trots att jag känner chaufförerna väl så har jag stor användning av validering. Det bekräftar medarbetarens kompetens och synliggör var det finns kompetensluckor. Det är bra både för chefer och medarbetare att använda valideringen som ett underlag när man diskuterar utveckling och förbättringar i arbetet. Det kan annars vara svårt att upptäcka utvecklingsområden. Jag ser att medarbetare växer av att utvecklas och hela tiden bli bättre.

– Jag har validerat 29 chaufförer under våren 2023 och det ger en strukturerad och tydlig bild på både individnivå och gruppnivå. Det är också värdefullt att kunna jämföra resultat när jag validerar och rekryterar nya förare.

På vilket sätt har du använt validering i rekryteringsprocesser?

– Efter intervjuer har jag använt validering som ett sista steg i rekryteringsprocessen av skogsmaskinförare för att bekräfta min bild av personen. Referenser är naturligtvis också värdefulla men talar mer om hur driven och intresserad en person är av ett arbete, samt hur hen fungerar socialt. Det är svårt att få en tydlig och objektiv bild av kunskapsnivån eftersom uppfattningen om duktig är relativ. Valideringen bekräftar kompetensen, kompletterar referenser och ger sammanlagt en tydlig och tillförlitlig bild av en person.

Hur upplever du som chef en valideringssituation?

– Jag har själv blivit validerad för att testa verktyget och jag upplever att det i grunden är en positiv och trygg upplevelse. Såklart är många nervösa, men examinatorerna som utför valideringarna är lugna och trygga och får medarbetarna att slappna av. Deras långa gedigna erfarenhet av yrket gör att de är både förtroendeingivande och professionella. Jag är aldrig med när mina medarbetare valideras, utan kommer in först efteråt.

Hur upplever dina medarbetare att bli validerade?

– Många är tävlingsmänniskor och vill hela tiden bli bättre. De drivs av att se direkta och tydliga resultat av arbetet. Valideringen sporrar därför många medarbetare eftersom den både bekräftar vad de gör bra och vad de kan skruva på för att utvecklas och förbättra sitt resultat. Den tydliga feedbacken stärker dem, skapar stolthet och de får sin kompetens dokumenterad.

Vad vill du säga till andra chefer/arbetsgivare som funderar på validering?

– Valideringen gör det möjligt att du tillsammans med din medarbetare kan titta på siffror som visar kunskapsnivån inom till exempel kvalitet, virkesvärden eller naturvård. Den visar svart på vitt vad ni ska fokusera på vad gäller kompetensutveckling och det gör det enklare att ge tydlig feedback och jobba med uppföljning. Det är också en styrka att valideringen är oberoende och att hela branschen står bakom den. Det gör att både arbetsgivare och arbetstagare kan känna sig trygga.

 

Senaste artiklarna