Meny Stäng

Testar både teori och praktik

Med fyra enkla steg ger valideringen svar på om en person har rätt kompetens för sin befattning.

Kompetens är mer än utbildningsnivå – det är en kombination av kunskaper och färdigheter för att göra rätt i en viss situation. Därför mäter valideringsverktyget både teoretiska och praktiska färdigheter, och ger dig ett tillförlitligt svar på om en person har rätt kompetens för befattningen.

 

Valideringsverktyget omfattar idag fem olika befattningar:

Skogsmaskinförare
• Föryngringsavverkning
• Gallringsavverkning
• Skotning

Skogsvårdare
• Plantering
• Röjning

Valideringen för skogsvårdare består av ett webbaserat teoriprov.

Validering i fyra enkla steg

1. Boka validering

Under fliken ”Boka validering” väljer du det prov du önskar göra och fyller i formuläret. Samtliga valideringar för skogsmaskinförare består av två delar, ett digitalt teoriprov och ett simulatorprov på en lämplig ort. Du kontaktas av oss för att bestämma ort och datum för simulatorprovet.

2. Kunskapsprov på webben

Kunskapsprovet görs digitalt på din dator. Logga in med de uppgifter du fått via mejl. Provet omfattar 60 frågor och tar ca 1 timme. Resultatet kommer att sammanföras med resultatet från simulatorprovet. Det är alltså ingen separat godkänd nivå på kunskapsprovet. Provet ska göras innan simulatorprovet.

3. Simulatorprov på en ort nära dig

En examinator möter dig på tid och plats som överenskommits. Efter att du gjort dig hemmastadd med simulatorn får du ett traktdirektiv som anger den uppgift du ska lösa på trakten i simulatorn. Du kan välja att köra med VR- glasögon, alltså i 3D eller med plattskärm, 2D. Provet tar upp till två timmar beroende på befattningstyp. Din körning spelas in för att underlätta återkopplingen.

4. Återkoppling av resultat

När proven är klara återkopplar examinatorn resultatet till dig och beställaren. Har du uppnått kravnivån erhåller du ett certifikat. Annars får du förslag på vad som behöver stärkas. En plan utarbetas i dialog med dig och ansvariga.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Boka validering

Boka här

Senaste artiklarna