Meny Stäng

Hjälper företag att säkerställa rätt kompetens

Trygga beslut vid rekrytering och struktur kring kompetensutveckling ökar både lönsamhet och konkurrenskraft.

 

Boka validering

För dig som arbetsgivare är det en trygghet att veta vad dina anställda kan och vad de behöver utvecklas mer inom. Svensk skogsvalidering är ett snabbt och enkelt verktyg för att mäta kompetens. Verktyget hjälper dig att rekrytera rätt och att arbeta strukturerat och långsiktigt med kompetensutveckling. Med rätt kompetens på arbetsplatsen ökar du chanserna för att ditt företag blir konkurrenskraftigt och lönsamt.

Senaste artiklarna

Varför validera?

Läs mer

Hur går det till?

Läs mer

Fem fördelar med valideringsverktyget

 

1. Testar både teori och praktik

Valideringen för skogsmaskinförare består av två delar:

  1. webbaserat prov
  2. prov i en modern simulator

Valideringen för skogsvårdare består av ett webbaserat prov.

2. Snabbt och enkelt

Valideringen tar totalt en halv dag och genomförs på en plats nära föraren. Redan dagen efter får du återkoppling och förslag på en åtgärdsplan.

3. Ger underlag för trygga beslut

Valideringen görs av erfarna examinatorer med lång erfarenhet i branschen. Om den sökande uppfyller branschkraven får personen ett certifikat. Det innebär en trygghet både för dig som ska anställa och för den som söker arbetet. Du kan känna dig säker på vad dina anställda kan och vad de behöver utvecklas mer inom.

4. Ökar konkurrenskraften

Med rätt kompetens kan ditt företag skapa bättre nytta för kunden. Validering är ett bra verktyg för att öka ditt företags konkurrenskraft. Rätt rekryteringar och ett strukturerat arbete med kompetensutveckling ger större chans till god lönsamhet.

5. Förankrat i branschen

Svensk skogsvalidering är ett branschinitiativ för att förbättra och säkerställa kompetensen inom skogsbruket. Valideringsverktyget är granskat och förankrat i Skogsbrukets Yrkesnämnd och hos erfarna företrädare för branschen.

Göra valideringsprov

Kompetensen mäts i två steg. Först görs ett kunskapsprov på webben och därefter ett verklighetsbaserat uppdrag i en simulator. Om resultatet ej når certifieringsnivån, tas en kompetensutvecklingsplan tas fram.

Kompletteringsutbilda

Kompletterande utbildning med teori och praktik genomförs utifrån kompetensutvecklingsplanen med hjälp av utbildare, men även i arbetet på arbetsplatsen. Utvärdering görs löpande med arbetsgivaren.

Certifiera

Då kravnivån uppnås erhålls ett personligt certifikat för befattningen.

Vad behöver en skogsmaskinförare egentligen kunna?

Det var den inledande frågan när arbetet med att utveckla SSV påbörjades.

Det har inte funnits någon samlad bild i branschen över vilken kompetens som en förare ska ha för att vara anställningsbar förrän nu.

Läs mer