Meny Stäng

Ökar företagets konkurrenskraft

Fem fördelar med valideringsverktyget

 

1. Testar både teori och praktik

Valideringen för skogsmaskinförare består av två delar:

  1. webbaserat prov
  2. prov i en modern simulator

Valideringen för skogsvårdare består av ett webbaserat prov.

2. Snabbt och enkelt

Valideringen tar totalt en halv dag och genomförs på en plats nära föraren. Redan dagen efter får du återkoppling och förslag på en åtgärdsplan.

3. Ger underlag för trygga beslut

Valideringen görs av erfarna examinatorer med lång erfarenhet i branschen. Om den sökande uppfyller branschkraven får personen ett certifikat. Det innebär en trygghet både för dig som ska anställa och för den som söker arbetet. Du kan känna dig säker på vad dina anställda kan och vad de behöver utvecklas mer inom.

4. Ökar konkurrenskraften

Med rätt kompetens kan ditt företag skapa bättre nytta för kunden. Validering är ett bra verktyg för att öka ditt företags konkurrenskraft. Rätt rekryteringar och ett strukturerat arbete med kompetensutveckling ger större chans till god lönsamhet.

5. Förankrat i branschen

Svensk skogsvalidering är ett branschinitiativ för att förbättra och säkerställa kompetensen inom skogsbruket. Valideringsverktyget är granskat och förankrat i Skogsbrukets Yrkesnämnd och hos erfarna företrädare för branschen.

Se filmen där personer från näringsliv, fack och skola berättar om nyttan med validering.

 

Jonas Ericsson, Holmen

– Vi börjar med att använda valideringen för att lära känna våra medarbetare, berättar Jonas Ericsson, skogsteknisk chef på Holmen. Det finns en stor variation bland förarna idag och eftersom de är så viktiga när det kommer till att leverera produktivitet och kvalitet tror jag vi har mycket att vinna på att identifiera var och ens potential. Först då vet vi var vi ska lägga fokus vid kompetensutvecklingen, det kommer att spara oss mycket tid.

Holmen ser potentialen i att använda valideringen också när medarbetare rekryteras från andra yrken.

Branschen behöver få fram nya förare och en viktig grupp är de som kommer från andra yrken, en grupp som i dag saknar en naturlig väg in. 

Rätt reellkompetens är en grund för att skapa ett konkurrenskraftigt och hållbart företag. Kompetensen inom skogsbranschen varierar beroende på grundkompetens, utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom validering bedöms och intygas en blivande eller erfaren medarbetares kunskaper och färdigheter kopplat till de krav som ställs. Med Svensk skogsvalidering får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningssamordnare klara besked om vilken kompetens, teoretiskt och praktiskt, som krävs och vilken reell kompetens individen har för att effektivt och säkert kunna arbeta som skogsmaskinförare.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Boka validering

Boka här

Senaste artiklarna