Meny Stäng

Om Svensk skogsvalidering

Svensk skogsvalidering, SSV, är svenska skogsbrukets branschvalideringssystem.

 

Systemet uppfyller kraven för branschvalideringssystem enligt standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens, MYH 2016/4742.

  • SSV ägs av Skogsbrukets yrkesnämnd – SYN
  • SYN är svenska skogsbrukets yrkesnämnd vars uppgift är att verka för att kompetensen inom branschen utvecklas mot behoven
  • SYN är sammansatt av branschens parter – Gröna arbetsgivare, GS facket, Ledarna, Skogsentreprenörerna och skogsbolag
  • SSV är ett registrerat varumärke hos Patent och registreringsverket, PRV
  • Vericate AB ansvarar på uppdrag av SYN för SSV drift och utveckling av systemet.
    Vericate erbjuder kundanpassad kompetens och lösningar för kompetensutveckling. I vårt sortiment finns utbildningar, webbutbildningar och verifiering av kompetens samt digitala lösningar som LMS, moln- och certifikatstjänster.

Verktygets utformning

Med Svensk skogsvalidering som grund bygger arbetsgivaren kompetens i företaget på ett strukturerat sätt eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentligt kvalitetsdrivande. Medarbetaren kan på ett tryggt sätt påvisa att denne besitter rätt kompetens för befattningen.

Valideringen av de olika kompetensområdena sker resurseffektivt. För medarbetaren tar själva valideringsprocessen ca. fyra timmar. Ledningen behöver avsätta lite tid före valideringen för att besluta om hur resultaten ska tas om hand samt avsätta tid efter valideringen för att analysera resultaten.