Om SSV

 

Svensk skogsvalidering, SSV, är svenska skogsbrukets branschvalideringssystem. Systemet uppfyller kraven för branschvalideringssystem enligt standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens, MYH 2016/4742.

  • SSV är en del av Skogsbrukets yrkesnämnd – SYN
  • SYN är svenska skogsbrukets yrkesnämnd vars uppgift är att verka för att kompetensen inom branschen utvecklas mot behoven
  • SYN är sammansatt av branschens parter – Gröna arbetsgivare, GS facket, Ledarna, Skogsentreprenörerna och skogsbolag
  • SSV är ett registrerat varumärke hos Patent och registreringsverket, PRV
  • Vericate AB ansvarar på uppdrag av SYN för SSV drift och utveckling av systemet.
    Vericate erbjuder kundanpassad kompetens och lösningar för kompetensutveckling. I vårt sortiment finns utbildningar, webbutbildningar och verifiering av kompetens samt digitala lösningar som LMS, moln- och certifikatstjänster.