Meny Stäng
4 år sedan

Vilken kompetens krävs för att arbeta som skogsmaskinsförare?

Projektet Svensk Skogsvalidering syftar till att bedöma och intyga en medarbetares kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetensen inom ett yrke eller yrkesområde.

Med SSV får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningssamordnare klara besked kring vilken kompetens som krävs för att kunna jobba som skogsmaskinsförare. SSV är inriktat mot skogsmaskinsförare, skördare och skotare. Det finns möjlighet att utveckla modellen till fler befattningar i framtiden.

Tids- och kostnadseffektiv

Valideringen kring de olika kompetensområdena sker resurseffektivt. För medarbetaren tar själva valideringsprocessen mindre än fyra timmar. Ledningen behöver avsätta tid före valideringen för att besluta om hur resultaten ska tas om hand samt avsätta tid efter valideringen för att analysera resultaten.

Kompetensområden

SSV består av flera kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i skogen. Beskrivning av önskad kompetens inom varje område är hämtat direkt från verkligheten, via erfarna förare i branschen. Valideringsinnehållet är granskat och förankrat i SYN- Skogsbrukets Yrkesnämnd och av erfarna företrädare för branschen. Sättet att valideras gör med hjälp av moderna simulatorer, webben och erfarna examinatorer.

Verktygets utformning – vägen till certifikat

Med Svensk Skogsvalidering som grund bygger arbetsgivaren kompetens i företaget på ett strukturerat sätt eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentligt kvalitetsdrivande. Medarbetaren kan på ett förlitligt sätt påvisa att denne besitter rätt kompetens för yrket.

Om medarbetaren inte uppnår godkänt resultat kan man, efter kompletterande utbildning på de områden som behöver stärkas, genomföra en kompletterande validering. När samtliga krav inom respektive kompetensområde är uppnått så erhåller medarbetaren ett certifikat.

Vill ett företag arbeta med att långsiktigt kompetensutveckla medarbetare ger SSV snabbt och effektivt ett träffsäkert underlag och underlättar arbetet med att planera och genomföra nödvändiga insatser. Det krävs inget omfattande, svårt eller resurs-, eller tidskrävande arbete för varken arbetsgivare eller medarbetaren. Delar av projektet bedrivs i samarbete med Ljungbergsfonden.

För mer information kontakta:

Kristine Wiklund, Gröna Arbetsgivare
kristine.wiklund@grona.org 08-762 72 38

Kenneth Edvardsson, GS-Facket
kenneth.edvardsson@gsfacket.se 010-470 86 26

Gunnar Bergström, Vericate
gunnar.bergstrom@vericate.se 063-16 08 01

Senaste artiklarna