Meny Stäng
1 år sedan

Svensk skogsvalidering är en oslipad diamant och helt rätt väg att gå!

Hur kan ett stort bolag dra nytta av Svensk skogsvalidering? Vi har träffat Mats Ericsson på Stora Enso skog för att få svar på saken.

Hej Mats! Du jobbar som chef för maskinförarna på Stora Enso skog. Vilken nytta ser du att ni kan ha av Svensk skogsvalidering?

– Vi kan använda valideringen på flera olika sätt. För det första kan den hjälpa oss att rekrytera rätt. Är man lite osäker på vad någon kan, så får man en pricksäkert ”rapport” på personens styrkor och förbättringsområden med hjälp av valideringsproven. Det är ett väldigt effektivt, strukturerat och pålitligt sätt att kartlägga och hitta rätt kompetens. 

–  Valideringen är också ett jättebra verktyg för att kartlägga styrkor och förbättringsområden hos de befintliga medarbetarna. Provresultaten gör att du kan lägga upp en långsiktig plan och arbeta strukturerat och långsiktigt med kompetensutveckling av varje individ.

–  En validering skulle också vara till stor hjälp vid en upphandling. Om ett företag kan intyga att alla deras förare är validerade och certifierade, blir det lättare att ta rätt och trygga beslut när man ska handla upp en entreprenad. Det blir också lättare för oss att identifiera och främja kvalitetsmedvetna entreprenörer med kompetent personal.

Flera av Stora Enso skogs medarbetare har redan validerats. Vad är din upplevelse av det?

– Vi är mycket nöjda! Simulatorprovet kartlägger många kompetenser och det teoretiska provet är också mycket djupgående. De som sköter valideringen och har ansvar för proven är mycket kompetenta, pedagogiska och objektiva i sin bedömning.

– Mina arbetsledare och jag känner att vi definitivt vill fortsätta att jobba med valideringar av både ny och befintlig personal. Detta är en oslipad diamant och helt rätt väg att gå! Det är strategiskt viktigt att jobba långsiktigt med de här frågorna.

Vad betyder den här valideringen för branschen i stort?

– Valideringen är viktig för att utveckla hela branschen. Om alla företag börjar validera sin personal kommer kompetensnivån höjas i hela vårt skrå, vilket leder till att vi presterar bättre och att yrkets status stärks! Det pågår ett generationsskifte i branschen och det kommer behövas många nyrekryteringar framöver. Vi har 160 maskinförare varav 55 av dem är anställda de senaste fem åren, så detta verktyg är verkligen efterlängtat.

–  Jag tror att mycket av utvecklingen framöver kommer bygga på att lära sig att göra saker lite enklare och smartare. Om man till exempel lär sig att avverka träden i rätt ordning så sparar man massor av personlig energi, samtidigt som man blir mer effektiv och lönsam för sin arbetsgivare. De bästa förarna har ett lugnt, systematiskt arbetssätt men för att fler ska komma dit behöver vi höja medarbetarnas medvetenhet och här är valideringen i kombination med långsiktig kompetensutveckling en nyckel.

Senaste artiklarna