Meny Stäng
1 år sedan

Ett fantastiskt verktyg för att rekrytera och utveckla personal

Vilka fördelar har en arbetsgivare av Svensk skogvalidering? Vi har träffat Jonas Melin, skogsentreprenör vid Jome Skog AB i Malung, för att ta reda på mer om saken.

Hej Jonas! Vilken nytta har du som arbetsgivare av en skogsvalidering?

– Det här verktyget är fantastiskt bra när man ska anställa ny personal. Det är ett snabbt och enkelt sätt att mäta kompetens och färdigheter och hjälper dig att rekrytera rätt. Man behöver inte chansa på vad någon kan, utan får ett bra underlag för att fatta rätt och trygga beslut. Valideringen är också ett jättebra verktyg för kompetensutveckling av den egna personalen.

Hur kan du använda valideringen för att kompetensutveckla din personal?

– Som arbetsgivare har vi krav på oss att göra kompetensutvecklingsplaner för alla befintliga förare. Om du validerar personalen, får du ut en väldigt detaljerad lista på kompetenser och ett tydligt resultat på vad personen kan. Utifrån detta kan man sedan göra en långsiktig och individanpassad utvecklingsplan.

– Valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som kvalitetsdrivande.  Följer man den kan man alltså se till att bygga kompetensen i företaget på ett strukturerat sätt och vara trygg med att ens personal lever upp till det som branschen efterfrågar.

Varför är det viktigt att kompetensutveckla personalen?

 Med rätt kompetens kan våra företag bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga. En duktig förare är produktiv, vilket märks direkt på lönsamheten. Om du har duktigt folk på alla positioner i arbetslagen, så står du stark i konkurrensen.

 Men kompetensutvecklingen ska framför allt göra jobbet lättare för personalen. Om de kan mer, så blir jobbet enklare att utföra. Det är jättemånga beslut som måste tas i det här jobbet och ökar man kompetensen så underlättar det vardagen, vilket leder till att man mår bättre och håller längre i yrket. När man lär sig göra saker på rätt sätt och bygga upp hållbara rutiner, så blir man trygg med det man gör.

Vilken nytta har dina anställda av en validering?

– Om du tar dina resultat och din kompetensutveckling på allvar så kan valideringen på sikt leda till mer befogenheter och ansvar. Valideringen kan också göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och göra det enklare om du vill byta jobb.

Senaste artiklarna