Meny Stäng
2 år sedan

Valideringen höjer statusen för skogsvårdsarbetet!

Vilken nytta kan en arbetsgivare ha av att validera sina medarbetare? Vi frågade skogsvårdsentreprenör Helen Löfgren på Jolo AB om vad hon anser om saken.

Hej Helen! Du har varit med och utvecklat Svensk skogsvalidering. Kan du berätta lite mer om det?

– Jag har varit med i en referensgrupp som säkerställer att provfrågorna håller rätt kvalitet. För oss som arbetsgivare är det här med att utveckla personalens kompentens en riktig hjärtfråga och jag brinner mycket för det projektet. Med Svensk skogsvalidering kan man få hjälp att bygga kompetens i företaget på ett strukturerat sätt eftersom valideringen fokuserar på de områden som vi i branschen har identifierat som viktiga.

Vad kan du som arbetsgivare ha för nytta av den här valideringen?

– En validering kan hjälpa mitt företag att utveckla och därmed även behålla våra anställda. Vi kan också ha stor användning av den när vi rekryterar och bedömer kunskapsnivå och lägger upp utbildningsplaner.

–  Arbetet som skogsvårdare/röjare kräver att man kan arbeta självständigt med stor kunskap om natur och teknik. Man måste också vara praktiskt kvalificerad och ha en gedigen förståelse för yrket. Som person behöver man även vara ansvarsfull, målmedveten, förändringsbenägen, bra på att riskbedöma och samarbeta samt självklart visa stort intresse för och hänsyn till naturen. Det är med andra ord många saker man måste ha koll på för att arbeta med skogsvård och den här valideringen visar verkligen vad man kan och vilka kunskapsområden man kanske behöver få hjälp med att utveckla.

Kan validering hjälpa till för att rekrytera från andra branscher?

– Ja, absolut. Om man hittar en person som är sugen på att byta bransch och som känns lämplig för yrket, kan man använda valideringen för att få koll på vilka färdigheter personen redan har – som tex uthållighet, styrka, teknisk kompetens och förmåga att leda sig själv – och vilken kunskap man behöver lära ut. Som arbetsgivare får jag ett tydligt resultat på vad personen behöver för kompetensutveckling. Jag slipper gå på magkänsla, vilket både kan vara tidsödande och göra att jag riskerar att missa något.

Om du tittar på branschen i stort: På vilket sätt kan SSV hjälpa till att höja statusen på skogsvårdsarbetet i Sverige?

–  Valideringen kan höja den allmänna statusen för skogsvårdsarbetet och ge en helt ny syn på skogsvården – något som den verkligen förtjänar. Proven synliggör komplexiteten och visar att skogsröjning inte är ett enkelt jobb, utan ett mångfacetterat yrke som inte vem som helst kan utföra. Om jobbet värderades högre, kommer fler lämpliga personer att vilja arbeta i skogen, vilket är enormt viktigt för hela skogsbranschen. Genom att vi specificerar alla färdigheter som yrket kräver, blir valideringen också en arbetsbeskrivning för hela branschen.

– Min förhoppning är att valideringen i förlängningen kommer att kunna höja statusen för hela branschen, vilket i sin tur skulle gynna hela Sverige som land.

Senaste artiklarna