Meny Stäng
1 år sedan

Valideringen gav rätt bild av min kompetens!

Hur känns det att bli validerad av Svensk skogsvalidering? Vi tog ett samtal med Simon Liljegren, 27 år från Rättvik, som blivit validerad i sin roll som maskinförare på Stora Enso och som dessutom själv precis är i färd med att starta eget företag och validera sin nyanställda personal.

Hej Simon! Du har själv blivit validerad. Hur gick det för dig?

– Jag gjorde valideringen som anställd på Stora Enso och fick 90 % rätt och en grön validering på föryngringsavverknings- och gallringsprovet. Det kändes kul att få ett kvitto på min kunskapsnivå och det var bra att proven innehöll både en kunskapsdel och en praktisk del.

– Simulatorprovet fångar upp många små moment som uppkommer i jobbet och som man måste kunna hantera. 

Tycker du att valideringen ger en bra bild av din kompetens?

– Innan jag gjorde valideringen var jag osäker på hur tillförlitlig den var. Men nu efter att jag har gjort provet vet jag att det ger rätt bild av min kunskaps- och kompetensnivå. Jag känner att jag kan lita på proven och kommer att använda mig av validering när jag anställer personal framöver.

Du har nyligen blivit arbetsgivare och vill nu validera de du ska anställa. Hur kommer det sig?

– Jag tror att jag kommer att vilja validera alla jag anställer framöver. Provet ger mig en förståelse både för vad de kan och för vad de inte kan. För många kan det vara en chanstagning att nyanställa, men en validering i kombination med referenser ger ett bra underlag när man vill veta vad en person verkligen kan.

Kan du rekommendera andra maskinförare att bli validerade?

– Absolut! Om man exempelvis funderar på att byta jobb så är det jättebra att valideras. Valideringen blir då som ett slags CV som dokumenterar din erfarenhet och kompetens – både praktiskt och kunskapsmässigt. 

Till sist: Varför ska branschen börja använda den här valideringen?

– Det är viktigt att hela branschen börjar använda valideringen, så att folk förstår vad det är och att de kan lita på den. Ju fler som använder valideringen – desto större värde får den!

Senaste artiklarna