Meny Stäng
4 år sedan

Validering – verktygets utformning

Valideringssystemet

Valideringssystemet Svensk skogsvalidering består av en rad kompetensområden som är kvalificerande och betydelsefulla för arbetet i skogen som skogsmaskinförare. SSV omfattar idag tre olika befattningar. Skogsmaskinförare för föryngringsavverkning, gallring och skotning.

Vill ett företag arbeta med att långsiktigt kompetensutveckla medarbetare ger SSV snabbt och effektivt ett träffsäkert underlag och underlättar arbetet med att planera och genomföra nödvändiga insatser. Det krävs inget omfattande, svårt eller resurs-, eller tidskrävande arbete för varken arbetsgivare eller medarbetaren.

Boka prov

På skogsvalidering.se väljer du det prov du önskar göra och fyller i formuläret. Det finns idag tre olika befattningsprov för skogsmaskinförare föryngringsavverkning, gallring och skotning. Respektive prov består av två delar, ett kunskapsprov på webben och ett simulatorprov på en lämplig ort.

Kunskapsprov på webben

Kunskapsprovet görs på en vanlig dator. Provet omfattar 60 frågor och tar ca 1 timme. Resultatet kommer att sammanföras med resultatet från simulatorprovet. Det är alltså ingen separat godkänd nivå på kunskapsprovet. Provet ska göras innan simulatorprovet.

Simulatorprov

En examinator möter dig på tid och plats som överenskommits. Efter att du gjort dig hemmastadd med simulatorn får du ett traktdirektiv som anger den uppgift du ska lösa på trakten i simulatorn. Du kan välja att köra med VR- glasögon, alltså i 3D eller med plattskärm, 2D. Provet tar upp till två timmar beroende på befattningstyp. Din körning spelas in för att underlätta återkopplingen.

Återkoppling av resultat

När proven är klara återkopplar examinatorn resultatet till dig och beställaren. Har du uppnått kravnivån erhåller du ett certifikat. Annars får du förslag på vad som behöver stärkas. En plan utarbetas i dialog med dig och ansvariga.

Så här kan det se ut under simulatorprovet i 2D. 

Senaste artiklarna