Meny Stäng
3 år sedan

SSV nya valideringsprojekt har fått beviljat främjandemedel

Svensk skogsvalidering och Skogsbrukets yrkesnämnd nya projekt har fått beviljat främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Branschen har initierat ett partsgemensamt valideringsprojekt för skogsvården som kommer att hjälpa matchningen av arbetssökande till skogsbranschen. Svensk skogsvalidering har utvecklat och lanserat validering för skotar- och skördarförare, så nu utökar Svensk skogsvalidering även med skogsvård.

Under våren startade SYN-Skogsbrukets yrkesnämnd igång ett valideringsprojekt inom skogsvård där Vericates VD Gunnar Bergström är projektledare. I projektet utvecklar Gröna arbetsgivare, GS-facket, Naturbruksskolornas förening och Skogsstyrelsen tillsammans en validering som kommer att tydliggöra kunskapskraven inom skogsvård som nu Arbetsförmedlingen har beviljat främjandemedel.

– Validering är viktig för att matchningen mot näringarna inom skogen ska underlättas och ett sätt att kompetenssäkra personalen. När valideringen kommer lansera kommer det bli lättare att säkerställa att de som kommer anställas vill och kan jobba i skogen, oavsett var arbetskraften kommer ifrån säger Kristine Wiklund, kompetensförsörjningsexpert på Gröna arbetsgivare.

Skogsentreprenörer

Entreprenörer inom skogsvård kommer med hjälp av valideringen bättre kunna tydliggöra kompetenskraven och på så sätt skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända. Detta är viktigt i samband med matchning av arbetssökande till  skogsbranschen. Utöver det kan företag och verksamheter använda valideringen internt för att effektivisera sin kompetensförsörjning. Det är också ett bra verktyg för att öka attraktionskraften inom olika skogsyrken.

Spännande att få förmånen att leda ett så viktigt projekt som detta. Vi börjar med att ta fram vilka kompetenser som verkligen behövs för att göra jobbet som röjare och plantör, för att därefter utforma sätt att mäta kompetensen säger Gunnar Bergström, VD och projektledare på Vericate AB

En branschvalidering såsom SSV – Svensk skogsvalidering fokuserar på krav inom branschen på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som är efterfrågad i arbetslivet och som gör individen anställningsbar. En branschvalidering är ofta ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden.

Valideringen inom skogsvård kommer med hjälp av dessa medel att bli en del av SSV-Svensk Skogsvalidering.

Artikel Gröna arbetsgivare 

Validering för skogsmaskinförare

Senaste artiklarna