Meny Stäng
2 år sedan

Simulatorprovet visar om du har en komplex förståelse av yrket

Simulatorprovet är en viktig del av Svensk skogvalidering. Provet är utformat i samarbete med Älvdalens utbildningscentrum i norra Dalarna som har lång och gedigen erfarenhet av simulatorutbildning inom skogsbruk på gymnasienivå. Vi har träffat skolchef Anneli Gunnars för att höra mer.

Hej Anneli! Er skola har varit med och tagit fram simulatorproven som ingår i SSV. Hur kommer det sig?

– Det stämmer bra det! Vi har arbetat med simulatorer i våra skogliga maskinförarutbildningar sedan 1998 och undervisar med simulatorer varje dag. Våra elever kan t ex öva i en simulatorvärld innan de får gå ut i skogen och avverka på riktigt. Så när vi fick frågan om att vara med och utveckla dessa prov kändes det både självklart och spännande att tacka ja.

Hur är simulatorprovet utformat?

– Provet täcker in många kunskapsområden som man måste behärska i maskinföraryrket, både praktiska och teoretiska. Det testar många delar och avslöjar om du har en djupare, komplex förståelse, vilket gör att du kan se om personen kan rätt saker. Simulatorprovet är dessutom enkelt att genomföra praktiskt och kostnadsmässigt hanterbart, jämfört om man skulle genomföra det i verkliga livet!

Hur vet ni att simulatorövningarna lever upp till branschens krav?

– Övningarna är förankrade i både Skolverkets och branschens krav på vad man ska kunna för att bli godkänd i sin validering. Vi har utgått från projektets kompetensmatris och det finns även en koppling till kursplanerna för kraven i gymnasieskolan. 

– Vi har dessutom testat övningarna på personer med olika erfarenhet: Verksamma maskinförare, maskinlärare och elever, vilket gjort att vi kunnat få fram en bra bedömningsskala utifrån kompetensnivå.

Kommer SSV kunna användas som ett verktyg och hjälpmedel i skolorna?

– Valideringen är i första hand framtagen för att testa kompetensen hos redan yrkesverksamma maskinförare. Framöver kommer SSV förhoppningsvis även bli mer tillgänglig för skolorna, vilket kommer att kunna ge skolorna en tydlig bild av branschkraven.

– I Älvdalen arbetar vi nu fram undervisningsmaterial i form av simulatorövningar som kommer finnas tillgängliga på en webbplattform för skolor och för svensk skogsvalidering.

– Valideringen skulle även kunna fungera som en målbild för vad eleverna behöver kunna efter avslutad utbildning och ses som ett slags ”nationellt prov” för ett praktiskt yrkesområde. På naturbruksgymnasiet med inriktning skog, skulle man kunna använda valideringen redan i åk 3 som ett branschförberedande prov.

–  Som skola kan man även ha stor nytta av att använda provet för lärarnas kompetensutveckling.

Till sist: Vad kommer SSV kunna betyda för morgondagens elever?

–  I framtiden kommer elever som är utbildade på en skola som jobbar enligt valideringsprovens norm att kunna känna sig trygga med att de lever upp till branschens krav. De kommer veta att de fått rätt utbildning och att de har rätt förutsättningar för att klara en validering på sin framtida arbetsplats.

Senaste artiklarna