Meny Stäng
3 år sedan

Kompetenta medarbetare behövs inom skogsnäringen

Skogsnäringen behöver kompetenta medarbetare och efterfrågan av ett standardiserat bedömningsverktyg för skogsmaskinförare finns tillgängligt. Valideringen stärker arbetsgivare och deras anställdas kompetens. 

Säkerställa kompetens

Nyutbildade maskinförare som kommer från gymnasiet ska vara kompetenta och effektiva för att vara anställningsbar på marknaden. Syftet med valideringen är att det inom snar framtid bli ett yrkesprov som gymnasieeleverna ska genomföra innan de går ut skolan. På så sätt kan de redovisa sin kompetens på ett konkret sätt när de når arbetsmarknaden.

Rätt kompetens

Med Svensk Skogsvalidering kommer arbetsgivaren kunna bygga kompetens i företaget på ett strukturerat sätt. Och medarbetaren kan på ett tillförlitligt sätt påvisa att denne besitter rätt kompetens för yrket. I händelse av att medarbetare inte uppnår godkänt resultat inom alla områden kan kompletterande utbildning bli aktuellt. Därefter gör medarbetare en kompletterande validering. När samtliga krav inom respektive kompetensområde är uppfyllda så erhåller medarbetaren ett certifikat. Yrket som skogsmaskinförare kräver flera olika kunskaper och förmågor, det är ett yrke som kräver snabba beslut utifrån erfarenhet och kompetens.

Långsiktig kompetensutveckling

Vill ett företag arbeta med att långsiktigt kompetensutveckla medarbetare ger SSV snabbt och effektivt ett underlag och underlättar arbetet med att planera och genomföra nödvändiga insatser. Det innebär inget omfattande, svårt eller tidskrävande arbete för arbetsgivare eller medarbetaren. 

Hur Svensk skogsvalidering växte fram

Validering hos Svensk skogsvalidering är resultatet av efterfrågan hos arbetsgivarsidan. Resultatet har blivit en standardiserad bedömning av vad en skogsmaskinförare behöver kunna stärker arbetsgivare och deras anställdas kompetens.

Valideringssystemet är framtagen och utformad från alla delar av branschen – skola, näringsliv och fack. Holmen är först ut att validera sina förare för att kartlägga och säkra kompetensen. Att öka och stärka kompetensen innebär bland annat ett effektivare och mer lönsamt arbetssätt för maskinförare. Att jobba med validering av kompetens innebär även en stark konkurrenskraft.  

Skogsbrukets yrkesnämnd

Skogsnära #1 2021 – en tidning utgiven av Stora Enso

Validering är ett bra sätt att säkra och stärka medarbetare

Senaste artiklarna