Meny Stäng
2 år sedan

Ett verktyg för att trygga alla medarbetares kompetens

Svensk skogsvalidering är ett branschinitiativ för att förbättra och säkerställa kompetensen inom skogsbruket. Bakom projektet står Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN), där bland annat GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch, ingår. Vi har träffat Kenneth Andersson, Facklig GS-representant på Sveaskog för att höra hur han ser på värdet av en validering från fackets perspektiv.

Hej Kenneth! Du jobbar som klubbordförande för GS på Sveaskog. Hur ser du på värdet av en validering från fackligt perspektiv?

– Som jag ser det kan både arbetsgivare och arbetstagare dra nytta av detta. Valideringen kan bli ett kvitto på vad man kan och vara mycket värdefull för båda parter! Rätt utnyttjat så kan det här vara ett bra verktyg för att trygga alla medarbetares kompetens, på både kort och lång sikt.

Vad kan en arbetstagare vinna på av att valideras?

– Valideringen kan bidra till många positiva utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare. Den kan till exempel leda till nya arbetsuppgifter, höjd lön och kontinuerlig kompetensutveckling. Den kan även ge bättre möjligheter att söka nytt jobb.

– En validering ger dig ett kvitto på vad du kan, vilket kan stärka din attraktionskraft och öka din anställningsbarhet. Genom att dokumentera dina kunskaper och din kompetens kan du få ett både tryggare och mer utvecklande arbetsliv.

Hur kan validering hjälpa en arbetstagare som inte har branscherfarenhet?

– Om man är sugen på att börja jobba i branschen, men saknar erfarenhet så kan man göra provet för att få koll på vad man behöver lära sig för att kunna ta ett kliv in. Har man jobbat i en närliggande bransch som tex grävmaskinist och är nyfiken på att börja jobba i skogsbranschen, så har man redan många eftertraktade kompetenser, men det finns också vissa saker som man behöver lära sig.  Genom att göra proven kan man visa både för sig själv och en potentiell arbetsgivare vad man kan och vad man behöver komplettera med. Provresultatet kan alltså visa att man är någon att satsa på, trots att man inte har all kunskap ännu.

Vilken betydelse har valideringen för branschens utveckling och framtid? 

–  Maskinförare är ett komplext yrke som kräver mycket kunskap. För 10 år sedan kunde vi ha 30 ansökningar på ett jobb, men nu när gruvor och batterifabriker växer upp som svampar så har konkurrensen om personal ökat markant här i norra Sverige. Kombinerat med stora pensionsavgångar så har vi numera problem med att få tag på kompetent folk som vill jobba i skogen. Jag hoppas därför att alla företag i skogsbranschen börjar att jobba med valideringar, så att vi kan visa vilken kompetens som krävs och höja statusen för yrket. Det är vad vår bransch behöver och tillsammans kan vi göra det möjligt!

Senaste artiklarna