Meny Stäng
3 år sedan

Digital konferens – Valideringsverktyget inom skogen

En digital konferens om Svensk Skogsvalidering, som nu är redo att användas. Valideringsverktyget är till för yrkesverksamma men är även tänkt att fungera som yrkesprov inom gymnasieskolor.

Svensk Skogsvalidering syftar till att bedöma och intyga en medarbetares kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetensen inom ett yrke eller yrkesområde.

Bakom projektet finns SYN, skogsbrukets yrkesnämnd. SYN består av Gröna arbetsgivare, GS facket, Ledarna, LRF skogsägarna, SE skogsentreprenörerna och skogsstyrelsen. Vilket gör en bred förankring i hela branschen. Sedan 2017 har företrädare från branschen med gröna arbetsgivare, GS facket och SYN jobbat hårt och aktivt för att ta fram ett bransch validerings verktyg.

Projektet har bestått i tre delprojekt som löpt sedan 2017. Gunnar Bergström som är projektledare och systemansvarig berättar om varför validering är viktigt och hur systemet är uppbyggt. Verktyget är framtagen av egen hand, med inspiration från den övriga industrin. Framtagningen av verktyget har varit ett omfattande arbete med hjälp från olika representanter, framförallt maskinförare med lång och gedigen erfarenhet, arbetsgivare, fackliga representanter, gymnasieskolor samt SLU i Umeå.

Grunden för valideringsverktyget är framtaget utifrån branschvaliderings modeller, som innefattar kvalitetssystem. Som i förlängningen kan leda till kvalifikationer enligt SeQF. Branschmodellens prov har idag  tre olika befattningar av förare, vi ser att andra befattningar kan lyftas in senare. Produktionsplanerare kan vara ett exempel.

Bedömningen av valideringen baseras på arbetssituationerna. Systemet är uppbyggt på vad en roll ska kunna, en helhet som man ska kunna verka och fungera utifrån.

Du kan titta på hela konferensen här

Digital konferens

Vill du veta mer eller är intresserad av valideringsverktyget

Kontakta oss

Senaste artiklarna