Validering för skogsvårdare

Valideringssystemet

Valideringssystemet Svensk skogsvalidering består av en rad kompetensområden som är kvalificerande och betydelsefulla för arbetet i skogen som skogsvårdare.
SSV omfattar idag två olika befattningar för skogsvårdare. Plantering och röjning. Beskrivningen av kompetenskraven för varje befattning och kompetensområde är hämtade direkt från verkligheten, genom erfarna förare i branschen.
Valideringssystemet är granskat och förankrat i Skogsbrukets Yrkesnämnd och erfarna företrädare i branschen. Valideringen som görs med hjälp av webbaserade prov och erfarna examinatorer gör att resultatet blir trovärdigt och kostnadseffektivt.

Plantering

Röjning