Meny Stäng

Validering för skogsmaskinförare

Valideringssystemet

Valideringssystemet Svensk skogsvalidering består av en rad kompetensområden som är kvalificerande och betydelsefulla för arbetet i skogen som skogsmaskinförare.
SSV omfattar idag tre olika befattningar för skogsmaskinförare. Föryngringsavverkning, gallring och skotning. Beskrivningen av kompetenskraven för varje befattning och kompetensområde är hämtade direkt från verkligheten, genom erfarna förare i branschen.
Valideringssystemet är granskat och förankrat i Skogsbrukets Yrkesnämnd och erfarna företrädare i branschen. Valideringen som görs med hjälp av moderna simulatorer, webbaserade prov och erfarna examinatorer gör att resultatet blir trovärdigt och kostnadseffektivt.

Föryngringsavverkning

Valideringen för dig som föryngringsavverkar består av två delar, ett kunskapsprov på webben och ett simulatorprov på en lämplig ort.

För att kunna vara en anställningsbar skogsmaskinförare krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Dessa hittar du i befattningsbeskrivningen nedan.

Öppna befattningsbeskrivning

Gallring

Valideringen för dig som gallrar består av två delar, ett kunskapsprov på webben och ett simulatorprov på en lämplig ort.

För att kunna vara en anställningsbar skogsmaskinförare krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Dessa hittar du i befattningsbeskrivningen nedan.

Öppna befattningsbeskrivning

Skotning

Valideringen för dig som skotar består av två delar, ett kunskapsprov på webben och ett simulatorprov på en lämplig ort.

För att kunna vara en anställningsbar skogsmaskinförare krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Dessa hittar du i befattningsbeskrivningen nedan.

Öppna befattningsbeskrivning

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Boka validering

Boka här