Validering för skogsmaskinförare

Valideringssystemet

Valideringssystemet Svensk skogsvalidering består av en rad kompetensområden som är kvalificerande och betydelsefulla för arbetet i skogen som skogsmaskinförare.
SSV omfattar idag tre olika befattningar för skogsmaskinförare. Föryngringsavverkning, gallring och skotning. Beskrivningen av kompetenskraven för varje befattning och kompetensområde är hämtade direkt från verkligheten, genom erfarna förare i branschen.
Valideringssystemet är granskat och förankrat i Skogsbrukets Yrkesnämnd och erfarna företrädare i branschen. Valideringen som görs med hjälp av moderna simulatorer, webbaserade prov och erfarna examinatorer gör att resultatet blir trovärdigt och kostnadseffektivt.

Föryngringsavverkning

Gallring

Skotning