Säkerställ kompetensen

Valideringssystemet

Valideringssystemet Svensk skogsvalidering består av en rad kompetensområden som är kvalificerande och betydelsefulla för arbetet i skogen som skogsmaskinförare eller skogsvårdare.
SSV omfattar idag fem olika befattningar. Skogsmaskinförare för föryngringsavverkning, gallring och skotning. Samt skogsvårdare för plantering och röjning. Beskrivningen av kompetenskraven för varje befattning och kompetensområde är hämtade direkt från verkligheten, genom erfarna förare i branschen.
Valideringssystemet är granskat och förankrat i Skogsbrukets Yrkesnämnd och erfarna företrädare i branschen. Valideringen som görs med hjälp av moderna simulatorer, webbaserade prov och erfarna examinatorer gör att resultatet blir trovärdigt och kostnadseffektivt.

Validering för skogsmaskinförare & skogsvård

Föryngringsavverkning

Denna validering är utformad för dig som föryngringsavverkar.

Valideringen består av två delar, ett kunskapsprov på webben och ett simulatorprov på en lämplig ort.

Gallring

Denna validering är utformad för dig som gallrar.

Valideringen består av två delar, ett kunskapsprov på webben och ett simulatorprov på en lämplig ort.

Skotning

Denna validering är utformad för dig som skotar.

Valideringen består av två delar, ett kunskapsprov på webben och ett simulatorprov på en lämplig ort.

Plantering

Denna validering är utformad för dig som planterar.

Valideringen består av en del, ett kunskapsprov på webben.

Röjning

Denna validering är utformad för dig som röjer.

Valideringen består av en del, ett kunskapsprov på webben.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Boka prov

Boka här